Bestyrelsen

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af forældrene på den årlige general-forsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for skolen, består af 7 medlemmer, og 1 medlem som bestyrelsen kan supplere sig med for indtil 1 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne, der vælges for 3 år ad gangen, afgår med 2 eller 3 en gang årligt. Genvalg kan finde sted.

Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen på Esbjerg Realskole konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer hvert år efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er efter seneste generalforsamling konstitueret således:

Skolens bestyrelse:

Gertie Gorzelak (formand)            40 59 67 06

Jens Peter Fjord (næstformand)   23 26 14 42

Sine Gry Bækby                            26 31 75 91

Lisbeth Bailey                                24 97 06 40

Henning Lyager                             41 99 90 12

Lars Præst Ørsted                        75 45 10 30

Bent Würsching                            72 66 29 24

 

Suppleanter:

Henriette Reiffenstein                   28 58 77 78

Heidi Kisum                                   25 25 67 49