AKT-vejledning på Esbjerg Realskole

 

Adfærd – Kontakt – Trivsel

Det er en ekstra ressource for at komme elever, lærere, klasser (og forældre) til undsætning, hvis der opstår problemer i en klasse eller omkring en elev, som der skal flere øjne til at kigge på.

Tidligere PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) hedder nu Pædagogik og Undervisning. Her kan man hente hjælp, men en del hjælp håndterer skolen selv via AKT.

AKT-læreren kan sammen med klasselæreren forsøge at afdække, hvad der sker, når det går galt for en elev eller en klasse.

Klasselæreren har stadig ansvaret for den enkelte elev og klassens sociale træning, men kan godt have brug for hurtig sparring/assistance i særlige situationer.

AKT-læreren har desuden sin hverdag på skolen og kender eleverne fra andre sammenhænge.

På Esbjerg Realskole er vi to personer i AKT-regi; Tina Terp og Mie Gade.

Tina arbejder primært med social træning i de yngre årgange, men har også individuelle samtaler med elever. Social træning foregår i samarbejde med klasselæreren i den enkelte klasse.

Der er en del elever, der har ”ondt i trivslen”, og man har mulighed for samtale(r) med AKT-læreren, som har tid hver dag til at mødes, hvis/når behovet opstår.

Det er vigtigt at huske, at når en elev ikke trives, er der en grund til det.

Man skal trives med kammerater, lærere og i sin skolehverdag i øvrigt for at kunne lære noget fagligt. Hvis man bruger sin energi på bare at holde sig ”oven vande” er der ikke mere tilbage til indlæring.

Ved akut opståede situationer (fx konflikter, en elev der er meget ked af det efter et frikvarter e.l.), kontakter vi ikke forældrene på forhånd. Vi er altid i kontakt med klasselæreren og aftaler, hvem af os der efterfølgende kontakter hjemmet. Hvis der er anledning til flere samtaler med eleven, er det altid efter aftale med forældrene.

Forældre kan også henvende sig til AKT-vejlederen i en ”åben rådgivning”, hvis man har et problem, man gerne vil have drøftet omkring sit barn i skolen.

Tina har afsluttet et årskursus i AKT via KRAP.

Mie har afsluttet en 3-årig psykologcertificeret AKT-vejlederuddannelse samt en PD-uddannelse i psykologi.

Mie kan træffes hver dag på mobiltelefon: 2160 3378

Kontor: 2. sal 1. kontor tv. 

 

Mie Gade

AKT-vejleder på Esbjerg Realskole