Værdigrundlag 

Esbjerg Realskole danner hele mennesker gennem TRYGHED, FAGLIGHED & DIALOG
Skolens værdier er gældende for alle, der er tilknyttet skolen og der forventes loyalitet over for disse værdier. 

Tryghed

Vi lægger vægt på:

 • At have et nært og trygt læringsmiljø
 • At der er tid til den enkelte elev
 • At der er omsorg for den enkelte
 • At der er respekt for fællesskabet
 • Et tæt samarbejde og dialog mellem skole og hjem
 • Traditioner, udsyn og udvikling

Faglighed

Vi lægger vægt på:

 • At faglighed giver mulighed for personlig alsidig udvikling
 • At skabe høj faglighed gennem engagerede lærere og pædagoger
 • At skabe ro fra timens start og dermed tid til fordybelse
 • At udnytte vore evner optimalt

Dialog

Vi lægger vægt på:

 • At faglighed og fornyelse styrkes af dialog
 • At dialog skaber forståelse og tryghed
 • At dialog skaber samarbejde internt og eksternt
 • En åben og ærlig dialog