Fag og timetal

I 10. klasse skal du minimum have 28 lektioner om ugen. De 23 lektioner er obligatoriske, og resten vælger du selv blandt vore tilbudsfag. Du kan dog maksimalt have 34 lektioner om ugen.

Obligatoriske fag:

Dansk 8 lektioner
Matematik 6 lektioner
Engelsk 5 lektioner
Samfundsfag 3 lektioner
Almen studieforberedelse 1 lektion 

Tilbudsfag:

Tysk 4 lektioner

Fysik/kemi 3 lektioner

Krop & sport 2 lektioner

Psykologi, filosofi og etik 2 lektioner

Cambridge engelsk 2 lektioner (OBS. Egenbetaling  - læs mere her)

Dansk

Vi arbejder med mange slags tekster – nye og ældre – og bruger film og billeder. Vi læser og fortolker, og it er et naturligt værktøj i det daglige. Det er også i dansk, du møder ahaoplevelserne og bliver klogere på dig selv gennem de emner, du arbejder med.

I dansk får du:

 • trænet dine mundtlige og skriftlige færdigheder
 • øget din sproglige sikkerhed og trænet Grammatik
 • styrket dit faglige niveau, så du er klar til en gymnasial uddannelse

Matematik

Vi udbygger den matematiske viden og kunnen, du allerede har med i bagagen – og hjælper dig med at få dig på omgangshøjde med det, du skal kunne, hvis der er huller i dine kompetencer. I undervisningen bruger vi holddeling, så opgaverne tilpasses dit niveau.

Vi arbejder målrettet med emner, der kan hjælpe dig på din ungdomsuddannelse - herunder algebra, funktioner og trigonometri. Vi arbejder meget mundtligt, og bruger også i matematik it-værktøjer som WordMat, GeoGebra og Excel meget. 

I matematik får du: 

 • fortrolighed med it-værktøjer, du kan bruge i din videre uddannelse
 • styrket dit faglige niveau skriftligt og mundligt
 • samlet op på det, du ikke helt forstod, så du bliver klar til gymnasiet

Engelsk

Vi har arbejdet med temaer som ’The American dream’, ’Media’ og ’Terrorism and war’ - men der er ingen, der siger, du kommer til det! Hvert år evalueres temaerne af eleverne, og får temaerne ikke fem stjerner, så kasseres de. Det sikrer en spændende og vedkommende undervisning, hvor vi blandt andet arbejder med tekster, film, musik, fotos og klip fra YouTube. Det er også i engelsk, vi forbereder os på turen til New York.

I engelsk får du:

 • styrket dine mundtlige og skriftlige færdigheder
 • øget din sproglige sikkerhed og arbejdet med grammatik på dit niveau
 • prøvet kompetencerne af i New York 

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi med emner, der berører den enkelte elev. Emnerne udvælger vi sammen – og der er gerne fokus på emner som demokrati, ytringsfrihed, "det ekstreme samfund", fællesskaber og racisme, for nu at nævne et par stykker. Det er også i samfundsfag, at vi arbejder med forskellen på dansk og amerikansk politik og samfund som forberedelse på turen til New York.

I samfundsfag får du: 

 • øget din begrebsverden
 • større forståelse for samfundets opbygning og mekanismer
 • indblik i sociale og kulturelle forhold i det moderne samfund

Almen Studieforberedelse

Almen studieforberedelse er faget, der har fokus på at gøre dig klar til din ungdomsuddannelse. 

Du får kendskab til forskellige læringsstrategier, herunder læse-, lytte- og hukommelsesstrategier - med det mål, at du bliver bevidst om, hvordan du lærer bedre. Det er også i almen studieforberedelse, du får mulighed for at blive bedre til at skrive ”den gode opgave”, hvor der bl.a. lægges vægt på problemformulering, informationssøgning og kildekritik, ligesom du vil blive præsenteret for en række nyttige it-værktøjer. 

I almen studieforberedelse får du: 

 • øget bevidsthed om, hvordan du lærer
 • redskaber til at skrive ”den gode opgave” 
 • kendskab til nyttige it-værktøjer, der kan bruges i din videre uddannelse

Tysk

Vi arbejder med tysk musik, tysk historie og tyske traditioner, og med emner som ’anders sein’ og ’jung sein’. Undervisningen tager udgangspunkt i dit individuelle niveau og bygger videre herpå. Vi arbejder også med Berlins udvikling og Tysklands fascinerende historie, og vi bruger aktuelle problemstillinger og emner fra tyske aviser og film. Og så får vi lært den grammatik en gang for alle!

I tysk får du: 

 • opbygget et centralt ordforråd og styrket dine kommunikative færdigheder
 • en grundlæggende viden om historie, kultur og traditioner i Tyskland
 • opbygget en basal grammatikforståelse

Fysik/Kemi

Vi fremstiller alkohol, forholder os til væsentlige miljøspørgsmål og vi gør os kloge på energiproblematikken i verden - er atomkraft godt eller skidt? Dette og mere er omdrejnings- punkterne i en undervisning, der veksler mellem teori og praksis. Og så er det her, vi ind i mellem laver røg i lokalet..!

I fysik/kemi får du:

 • mulighed for at eksperimentere og prøve teorierne af i praksis
 • øget din faglige sikkerhed og udbygget din viden
 • samlet op på det, du ikke helt forstod, så du bliver klar til din ungdomsuddannelse

Krop og sport

Krop og sport øger din kropsbevidsthed og giver dig et indblik i kroppens fysiologi. Faget er delt i både en praktisk og en teoretisk del – både hjernegymnastik og sved på panden. I den teoretisk del arbejder vi med emner som kroppen og idrætshistorie samt emner, du selv vælger. I den praktiske del kan det være for eksempel at prøve kræfter med anderledes aktiviteter som klatrevæg, dans og floorball – også her kan du sætte dit præg på valget af idrætsgren.

I krop og bevægelse får du: 

 • indblik i kroppens opbygning
 • øget kropsbevidsthed
 • masser af motion!

Psykologi, filosofi og etik

I psykologi, filosofi og etik får du et indblik i menneskets oplevelse af sig selv og sin omverden, dets tanker, følelser og handlinger i forskellige situationer. Teori, debat og oplysning indgår i forløbet, der også bygger på at bearbejde fordomme – dine egne og andres. 

Derfor bliver du også konfronteret med en række eksistentielle og etiske spørgsmål. 

I psykologi, filosofi og etik får du:  

 • større forståelse for dig selv og din egen personlighedsdannelse
 • indblik i tilværelsens menneskelige dimensioner
 • mulighed for at diskutere væsentlige forhold ved livet