Trivsel

På Esbjerg Realskole sætter vi den enkelte elevs trivsel højt, derfor er der udarbejdet en trivselspolitik.

I efteråret 2016 gennemførte skolen en større trivselsundersøgelse og det udmundede i en rapport. De to dele af rapporten kan læses herunder:

Trivselsmåling for 0.-3. kl.

Trivselsmåling for 4.-9. kl.

Handleplan i forhold til trivselsundersøgelsen:

Hver enkelt klasselærer arbejder med trivsel som fokuspunkt og tager de emner op med sin klasse, som undersøgelsen viser, at der med fordel kan arbejdes videre med klassen om. Det er op til den enkelte klasselærer og klasseteam hvordan der arbejdes videre med klassens undervisningsmiljø. Når der arbejdes med trivsel i klassen, tages der afsæt i skolens værdier omhandlende tryghed og ansvarlighed.