Trivsel

På Esbjerg Realskole sætter vi den enkelte elevs trivsel højt, derfor er der udarbejdet en trivselspolitik.

Herunder vedhæftet udarbejdet handleplan med udgangspunktet i gennemført trivselsundersøgelse primo 2022.

Trivselsmåling 2022

Handleplan i forhold til trivselsundersøgelsen:

Hver enkelt klasselærer arbejder med trivsel som fokuspunkt og tager de emner op med sin klasse, som undersøgelsen viser, at der med fordel kan arbejdes videre med klassen om. Det er op til den enkelte klasselærer og klasseteam hvordan der arbejdes videre med klassens undervisningsmiljø. Når der arbejdes med trivsel i klassen, tages der afsæt i skolens værdier omhandlende tryghed og ansvarlighed. 

 

Esbjerg Realskoles Trivselspolitik for elever
herunder anti-mobbestrategi og strategi vedr. digital mobning

Læs mere her