Vedtægter for Esbjerg Realskole

Under hensyntagen til Friskolelovens § 5, stk. 4 oplyses hermed, at gældende vedtægter er godkendt på generalforsamling den 14. marts 2018 og offentliggjort på skolens hjemmeside den 16. marts 2018.

Skolens vedtægt er senest godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 7. februar 2008.

Ifølge nye regler omkring vedtægtsændringer skal Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kun godkende vedtægtsbestemmelser ved

  • oprettelse af en ny institution
  • ved kombination med anden skoleform
  • sammenlægning eller spaltning

 

Skolens vedtægter kan hentes her.