Bestyrelsen

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af forældrene på den årlige general-forsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for skolen, består af 7 medlemmer, og 1 medlem som bestyrelsen kan supplere sig med for indtil 1 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne, der vælges for 3 år ad gangen, afgår med 2 eller 3 en gang årligt. Genvalg kan finde sted.

Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen på Esbjerg Realskole konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer hvert år efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne er efter seneste generalforsamling konstitueret således:

Skolens bestyrelse:

Gertie Gorzelak (formand)              40 59 67 06

Jens Peter Fjord (næstformand)     23 26 14 42

Sine Gry Bækby                              26 31 75 91

Lisbeth Bailey                                  24 97 06 40

Thomas Lyngsø Helt                       22 32 02 20 

Jakob Lund                                     22 13 14 22

Bent Würsching                               72 66 29 24

 

Suppleanter:

Lars Præst Ørsted                         22 18 91 22

Heidi Kisum                                   25 25 67 49