UU-vedledning

 

UU-vejledning i 7.-9. klasse.

Kollektiv vejledning

UU Esbjerg tilbyder kollektiv vejledning om uddannelse og job til alle elever i 7.- 9. klasse.

Den kollektive vejledning omfatter:

  • Introduktion til ungdomsuddannelser
  • Orientering om uddannelsessystemet
  • Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job
  • Introduktionskurser i 8. klasse
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse via www.optagelse.dk
  • Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og til eVejledning

 

Har den enkelte elev/forælder behov for mere vejledning kan nedenstående kontaktes.

UddannelsesGuiden: www.ug.dk

eVejledning: www.evejledning.dk

Individuel vejledning og gruppevejledning

Ud over den kollektive vejledning tilbydes ikke uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse, gruppe- eller individuelle samtaler samt særlige tilrettelagte vejledningsforløb. Vejledningsforløbene tilrettelægges i samarbejde med den unge, forældre, skolen og UU vejleder. Samtalerne og forløbene skal støtte eleverne i at blive uddannelsesparate samt afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse.

Det er UU vejleder Stinne Vendelbo der er ansvarlig for vejledningen på skolen. 

 

Vejlederen deltager ved forældremøder på 7., 8. og 9. årgang. 

 

Vejleder på Esbjerg Realskole

UU-vejleder

Didde Kolding

Tlf.: 21799939

Mail: dikol@esbjerg.dk 

 

Uddannelsesvejledning i 10. kl.

UU-Esbjerg har ansvaret for og forestår vejledningen om uddannelse og erhverv til eleverne i 10. kl. på Esbjerg Realskole.

Ungdommens Uddannelsevejledning Esbjerg sørger for, at den enkelte elev bliver forberedt på valget af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Eleverne forberedes på valget ved at deltage i brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan med de unge, som videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge søger ind på. 

Tilrettelæggelse, indhold og prioritering af vejledningsindsatsen sker med vægt på elever, der uden en særlig vejledningsindsats skønnes at kunne få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

UU-vejleder

Didde Kolding

Tlf.: 21799939

Mail: dikol@esbjerg.dk