Lektiecafé

Lektiecaféen er struktureret således, at der både er timer beregnet til de yngste elever. Af skemaet fremgår det, hvornår timerne ligger – og hvilke lærere der er til stede. Desuden kan man se, hvilke fag lærerne er specielt gode til.

Vi opfordrer alle forældre til at tilskynde deres børn til at komme i lektiecaféen, hvis de har behov for lektiehjælp. Lærerne vil også henvise elever til lektiecaféen, hvis de skønner, at der er behov for det.

Lektiecaféen er tænkt som en hjælp til lektielæsningen, og kan være medhjælpende til, at elever klarer sig bedre. Når en lærer henviser en elev til lektiecafé, skal der være tungtvejende grunde til, at eleven ikke kommer der. Faglærerne vil sende oplysninger om de enkelte elevers lektiebehov til de lærere, der arbejder i lektiecaféen.

Da lærerne i lektiecaféen har forskellige linjefag, skal man være opmærksom på, hvilke dage der er specielt designet til hjælp i de sproglige og matematiske fag. Lærerne vil altid kunne hjælpe med den almindelige forberedelse.

Lektiecafeen er åben i 6. og 7. time mandag til torsdag på biblioteket.