Specialcentermøder på Esbjerg Realskole 

 

Kære forældre  

Med denne lille beskrivelse håber vi at kunne give jer en indsigt i, hvad det vil sige, hvis man som forældre er indkaldt til et SC-møde. SC-møde er et værktøj, vi kan anvende, når der er udfordringer omkring et barn, der kræver særlig opmærksomhed. 

SC-møder står for Specialcentermøder.  

 

En udfordring omkring et barn kan efter aftale med forældrene sættes på et SC-møde. Det kan fx være, hvis der over tid er tegn på manglende trivsel, gentagen uhensigtsmæssig adfærd og/eller udfordringer med det sociale/det faglige. 

Det er møder, hvor vi med hver vores faglige indgangsvinkel sammen med jer drøfter, hvordan vi hjælper barnet bedst; dette igennem sparring fra de tilstedeværende. 

Der har forinden altid været en dialog med jer forældre om, hvad der kunne være på spil for barnet, og vi har også altid selv prøvet at sætte ind på forskellige områder, før der aftales et SC-møde. 

 

Møderne afholdes hver 14. dag, og der er et mere eller mindre fast team, der deltager i disse møder. 

 

Det faste team: 

Det pågældende barns klasselærer og evt. primærpædagog 

Skolepsykolog Melanie Thomsen, der betjener vores skole fra P&E 

Skoleleder Carsten Thyrsting 

SFO-leder Birthe Linding 

AKT-vejleder Mie Gade 

 

Teamet er dog fleksibelt, således at der kun deltager de personer, der har en relevant interesse i mødet. 

 

Derudover inviteres efter behov: 

Fysioterapeut Helle Kongsbak 

Tale-/hørepædagog Mette Svendsen 

Sundhedsplejerske Karin Christiansen 

Områderådgiver Rikke Ketelsen

Evt. en sagsbehandler fra Esbjerg Kommune 

KUI Vejleder

 

Når vi går fra mødet, skulle vi alle gerne være blevet klogere – og evt. med en handleplan. 

 

Forældrene til det pågældende barn er altid inviteret, da jeres viden om barnet og jeres oplevelser derhjemme er en uundværlig synsvinkel at have med, når der skal drøftes eventuelle ekstra tiltag for at skabe trivsel. 

Afhængig af alder deltager eleven også, da barnets stemme er vigtig at få med. 

Der sendes altid en dagorden med tidspunkt og deltagere en uge før mødet og efterfølgende sendes et referat. 

Hvis man fx er eneforældre med et barn, er man altid velkommen til at tage en slægtning eller ven med til mødet. 

 

Esbjerg Realskole, februar 2024

AKT-vejleder 

Mie Gade