Indflydelse

Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af forældrene på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har det fulde ansvar for skolens drift, der til daglig varetages af skolens ledelse.

Skolens forældre er automatisk medlemmer af "Forældreforeningen", der giver støtte til kulturelle arrangementer på skolen. Forældreforeningens bestyrelse støtter ligeledes udgivelsen af skolebladet "Blækuglen".

Den enkelte klasse vælger selv et "klasseråd", der støtter op om klassens arrangementer.

Til skolen er der knyttet en ekstern tilsynsførende, som vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. Den tilsynsførende skal sikre, at undervisningen til enhver tid mindst står mål med den, som folkeskolen tilbyder.