9. årgang

Læs årsplanen for dansk 9.a og 9.b

Læs årsplanen for matematik her.

Læs årsplanen for engelsk her.

Læs årsplanen for tysk her.

Læs årsplanen for idræt her.

Læs årsplanen for kristendom her.

Læs årsplanen for historie her.

Læs årsplanen for naturfagene: Biologi, geografi og fysik/kemi her.

Læs årsplanen for samfundsfag her.